Dinzel

Los Dinzel - Caño 14

De är erkända som lärare på nationell liksom internationell nivå på grund av hur deras metod, genom djup kunskap om rörelserna och deras möjliga kombinationer, verkar på inlärning av improvisation.

Sedan 30 år tillbaka är Dinzel en oumbärlig referens i Buenos Aires tangos panorama. De är högt respekterade för sitt arbete på Tango Universitetet. Ytterst känt är deras arbete sedan fem år tillbaka för deras verksamhet i Stiftelsen Tango Argentino samt för deras tangoterapeutiska arbete på flera sjukhus i Buenos Aires.

De har format och fortsätter att forma många professionella dansare än i dag.

Gloria & Rodolfo - Malmö

De har också ett kontinuerligt och tätt utbyte med utlandet; förutom turnéer i olika länder såsom USA, Japan, Spanien, Frankrike, Sverige, Tyskland och Brasilien tar de regelbundet emot besök av utländska elever.

De har deltagit i ett flertal shower både som dansare och som koreografer. De har tagit emot ett flertal priser och hyllningar som ett erkännande av deras konstnärliga liv och arbete med Tango.

El viejo Almacén

Som skapare av Sistema Dinzel® för Tangodansen, har de erbjudit mänskligheten en plattform som ger individen möjligheten att komma i kontakt med sig själv, med sin identitet, med de andra, samhället, miljön, nuet och med sitt konstnärliga jag på ett harmoniskt sätt.