Kursstart och anmälan

Kurser på nybörjarnivå

Just för Dig

  • Som vill lära dig dansa argentinsk tango, har tid och gott om entusiasm för att initiera dig i tangons väg.
  • Som har provat på och vill ge denna känsloladdade dans en chans.
  • Som någon gång i ditt liv har varit i kontakt med tangon, gått en kurs men av någon anledning inte fortsatte.

Argentinsk tango – prova på – gratis (30 augusti 2018)

Plats: Medborgarskolan, Föreningsgatan 72, MALMÖ (Karta)
Ledare: Ana Catalán
Dag och tid: torsdag den 30 augusti 2018 kl. 19:15 – 20:15
Info & anmälan: Medborgarskolan

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Nybörjarkurs (13 september 2018)

Inriktar sig mot Dig som vill lära dig dansa denna suggestiva dans och till dig som vill fördjupa och befästa kunskaperna i dansen.

Startdatum: torsdagen den 13 september 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 5
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 635 kr
Info & anmälan: Medborgarskolan eller Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Nybörjarkurs (25 oktober 2018)

Inriktar sig mot Dig som vill lära dig dansa denna suggestiva dans och till dig som vill fördjupa och befästa kunskaperna i dansen.

Startdatum: torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 5
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 635 kr
Info & anmälan: Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.


Kurser på fortsättningsnivå

Riktar sig till Dig som har dansat i minst 2 terminer och vill fortsätta att fördjupa dina kunskaper, utveckla din dans och lära dig flera sekvenser.

  • Fördjupning av grundtekniker, träning i förflyttning på dansgolvet samt praktisk användning av sekvenserna anpassade till musiken.
  • Inledning i Dinzelnotation nivå 2.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Fortsättningskurs (31 augusti 2018)

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum: fredagen den 31 augusti 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 5
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 625 kr
Info & anmälan: Medborgarskolan eller Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Fortsättningskurs (5 oktober 2018)

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum: fredagen den 5 oktober 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 5
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 625 kr
Info & anmälan: Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Fortsättningskurs (16 november 2018)

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum: fredagen den 16 november 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 5
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 625 kr
Info & anmälan: Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.


Kurser på mellan- och avancerad nivå

En kurs för mer rutinerade elever.

  • Du har dansat ett tag och är redo att ta upp mer omfattande ämnen som den viktiga medvetenheten om kropp, rum och tid. Här börjar vi med Dinzelsystemets improvisationsövningar. Vi arbetar med olika mekaniker så som Barridas, Ganchos och Sacadas.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Mellan/avancerad (31 augusti 2018)

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros).

Startdatum: fredagen den 31 augusti 2018, kl. 19:35 – 21:05
Antal träffar: 7
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 770 kr
Info & anmälan: Medborgarskolan eller Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.

Argentinsk Tango enligt Dinzel Systemet – Mellan/avancerad (3 september 2018)

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros). Under denna termin kommer vi att arbeta med bägge rollerna i aktiv form, den som föreslår och den som utför.

Startdatum: måndagen den 3 september 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 7
Plats: Studentgatan 2, Malmö
Pris: 770 kr, inklusive praktika
Info & anmälan: Sensus

Under Sensus regi.

Argentinsk Tango – Sistema Dinzel – Mellan/avancerad (26 oktober 2018)

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros).

Startdatum: fredagen den 26 oktober 2018, kl. 19:35 – 21:05
Antal träffar: 7
Plats: Föreningsgatan 72, Malmö (Värnhemstorget)
Pris: 770 kr
Info & anmälan: Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Under Medborgarskolans regi.