Kursstart och anmälan

Kurser på nybörjarnivå

Just för Dig

  • Som vill lära dig dansa argentinsk tango, har tid och gott om entusiasm för att initiera dig i tangons väg.
  • Som har provat på och vill ge denna känsloladdade dans en chans.
  • Som någon gång i ditt liv har varit i kontakt med tangon, gått en kurs men av någon anledning inte fortsatte.

Tangokurs enligt Dinzelsystemet – nybörjare Jan 2022

Inriktar sig mot Dig som vill lära dig dansa denna suggestiva dans och till dig som vill fördjupa och befästa kunskaperna i dansen.

Startdatum: måndagen den 17 januari kl. 18:00-19:00
antal träffar 7
Plats: Studentgatan 2
Pris: 770
Info & anmälan: SENSUS eller Ana tel: 0733 – 57 46 20, info.tangostudion@gmail.com

Anmälan


Kurser på fortsättningsnivå

Riktar sig till Dig som har dansat i minst 2 terminer och vill fortsätta att fördjupa dina kunskaper, utveckla din dans och lära dig flera sekvenser.

  • Fördjupning av grundtekniker, träning i förflyttning på dansgolvet samt praktisk användning av sekvenserna anpassade till musiken.
  • Inledning i Dinzelnotation nivå 2.

.

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum:
Antal träffar:
Plats:
Pris:

.

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum:  
Antal träffar:  
Plats:  
Pris:  
Info & anmälan:  

 

.

Inriktar sig mot Dig som har dansat minst 2 terminer och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i dansen. Lära dig fler sekvenser och finputsa det du redan kan.

Startdatum:
Antal träffar:
Plats:
Pris:
Info & anmälan:

Kurser på mellan- och avancerad nivå

En kurs för mer rutinerade elever.

  • Du har dansat ett tag och är redo att ta upp mer omfattande ämnen som den viktiga medvetenheten om kropp, rum och tid. Här börjar vi med Dinzelsystemets improvisationsövningar. Vi arbetar med olika mekaniker så som Barridas, Ganchos och Sacadas.

.

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros).

Startdatum:  
Antal träffar:  
Plats:  
Pris:  
Info & anmälan:  

 

.

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros). Under denna termin kommer vi att arbeta med bägge rollerna i aktiv form, den som föreslår och den som utför.

Startdatum:
Antal träffar:
Plats:
Pris:
Info & anmälan: