TANGOStudion

Tango är en dans utöver det vanliga. Den har en filosofisk grund och har även, på grund av omfamningen, en fysisk och psykisk aspekt som hjälper människan.

Sedan år 2000 har TANGOStudion arbetat för att sprida information och kunskap om tangodansen, framför allt genom sin kursverksamhet och genom att organisera evenemang.

Bakom TANGOStudion står Ana Catalán:
”Genom undervisningen vill jag så troget som möjligt bevara och sprida resultatet av den forskning som Gloria och Rodolfo Dinzel har bedrivit i decennier och som utmynnade i skapandet av Dinzelsystemet. Jag ser Tangon som något mycket större än bara en dans. Jag ser Tangon som en process där både ut- och inlärningen, den personliga och den kollektiva utvecklingen och det att dela med sig och föra kunskapen vidare är grundläggande och oskiljaktiga delar.”