Kurser

Att dansa är bra för både kropp och sinne.

Tangon är mycket mer än en dansform. När man praktiserar den är man tvungen att besvara omgivningen/tillvaron och dess utmaningar. Den ger en möjlighet att växa och utvecklas på flera olika plan samtidigt. Den kan fungera som en disciplin eller som lätt motion.
Pedagogiken är baserad på Dinzelsystemet, ett pedagogiskt system skapat av Gloria och Rodolfo Dinzel och som är avsett för att lära ut den Argentinska tangodansen.
Argentinsk Tango öppnar upp och leder in dig i en hel ny dimension av vad dansen kan göra med dig. Det är en spännande upptäcktsresa genom ditt innersta jag, tillsammans och i omfamning med din partner och din omgivning.

Följ med på ett spännande dansäventyr för att inspireras till nya inre och yttre upplevelser.

Om pedagogiken

 • Vi startar lektionerna med övningar, mjuka rörelser som syftar till att väcka och utveckla din kroppsmedvetenhet och din tids- och rumskänsla. Man arbeta på 3 olika plan: uppfattning av den egna kroppen, uppfattning och upptäckandet av den andres kropp och väsen, och som tredje plan medvetenheten om enheten som bildas av båda kroppar. I tangon är 1+1 = 1.
 • Vi arbetar tekniskt för att nå balansen, lära känna användningen av samspel, lära känna och få förståelse för koderna, upptäcka lyssnar- respektive uttryckarrollen. Och genom ”Caminata” (gång) arbetar vi med de viktigaste elementen i processen.
 • Steg och sekvenser i sina enklaste former, för att gradvis förberedda dansarna för de mer komplicerade varianterna.

Målet är att utveckla kroppsmedvetenheten och tekniken tillräckligt för att kunna improvisera. Där kvinnan och mannen är i en 50-50 deltagande i skapandet av dansen.

Ämnen vi behandlar

 • Teknik
 • Tangodansens historia
 • Steg och sekvenser
 • Tangomusiken

Ämnena vi tar upp i varje kursnivå

Nybörjare

Här börjar tangons väg, vår väg i en ny obekant, oändlig och lekfull väg.

 • Balansen.
 • Väckandet av kroppslig medvetenhet.
 • Samspel, förståelse koderna, lyssnare – uttryckare rollen.
 • Genom ”Caminata” (Gång) arbeta de viktigaste element i processen.
 • Invigning i Dinzel Systemet, Dinzelnotation nivå I, steg och sekvenser i sina enklaste former för att gradvis förberedda dansarna till de mer komplicerade varianter.
 • Här möter vi olika tekniker så som pivot, de första kommunikationskoderna.

Kursstart och anmälan.

Lättfortsättning

I denna nivå kommer vi att ta upp nya tekniker och får kunskaper om partner och omgivningen.

 • Man tränar med att upptäcka möjligheterna som dansen erbjuder och ställer oss inför.
 • Vi använder oss av väl valda övningar avsedda att utveckla finkänsligheten och att arbeta med olika detaljer, genom exempelvis utsmyckningar.
 • Man arbetar också med ömsesidighet i ”manliga – kvinnliga” rollen
 • Det blir en fördjupning i Dinzel Systemet, Dinzelnotation nivå 1, och inledning i nivå 2.
 • Vi går igenom musiken från de olika orkestrarna i de olika perioder, nyanserade med motsvarande sekvenser och steg från tangodansens historia.

Kursstart och anmälan.

Fortsättningskurs
Mellan Nivå I och II

Direkt efter grundkursen. Inriktar sig till er som har dansat en termin och för de som vill repetera och befästa grunderna samt för er som behöver fräscha upp kunskaperna i grundteknik.

Målet är att upptäcka möjligheterna som dansen ställer oss inför.

 • Med övningar arbetar du för att utveckla din finkänslighet och olika detaljer t.ex. genom utsmyckningar.
 • Ömsesidighet i leda – följa rollen uppmärksammas och du fortsätter med systemets schema del II.
 • Vi arbetar med musiken från de olika orkestrarna från olika perioder, nyanserade med motsvarande sekvenser och steg från tangodansens historia.
 • Här tränas den sekvenserade improvisationen.

Kursstart och anmälan.

Avancerade eller rutinerade

Målet är att uppnå spontan och ren Improvisation.

 • Dialog man – kvinna, 1+1=1.
 • Du arbetar med ett flertal övningar för att utveckla improvisationen.
 • Du arbetar med hela kroppen i en öppen dialog med din partner.
 • Att vara här och nu är ett krav.

Kursstart och anmälan.