Argentinsk Tango enligt Dinzel Systemet – Mellan/avancerad (3 september 2019)

Inriktar sig till er som redan kan grundläggande tekniker så som: Pivot – Molinete – Contramolinete (giros). Under denna termin kommer vi att arbeta med bägge rollerna i aktiv form, den som föreslår och den som utför.

Startdatum: måndagen den 3 september 2018, kl. 18:00 – 19:30
Antal träffar: 7
Plats: Studentgatan 2, Malmö
Pris: 770 kr, inklusive praktika
Info & anmälan: Sensus

Under Sensus regi.