Dinzelsystemet

Dinzelsystemet, SISTEMA DINZEL®, är en sammanställning av filosofiska och vetenskapsliga idéer, regler och tillvägagångssätt, former och metoder, tekniker och mekaniker, att sammanhängande kunna bilda en enhet genom ett eget kodat språk, avsedd för kreativ utveckling, studier, forskning, undervisning och genomförandet av Tangodans, skapad av Gloria och Rodolfo Dinzel.

Los Dinzel - El Tango: Una danza

Systemet är ett resultat av 30 års pedagogisk verksamhet och forskning kring den argentinska tangodansens ursprung. Systemet bygger på hur Tango började dansas kring 1850-talet.

Med andra ord är Dinzelsystemet en inlärningsmetodik som skapades av Gloria och Rodolfo Dinzel. Systemet består av tretton stora block bl.a.: Den Teoretiska, Den Mekaniska, Den Tekniska, Den Grafiska, Improvisation, Forskning, Den Konstnärliga, Den Psykologiska, Historieskrivning, etc.

Systemet används i Dinzels studio i Buenos Aires och på ”Tangons Lärocenter”, f.d. Buenos Aires Tango Universitet. Den används dessutom av tangodanslärare i flera andra länder, de som formar Dinzel-gruppen, idag organiserade i Dinzel Internacional.

Los Dinzel - El Tango: Una danza. Esa ansiosa búsqueda de la libertad

Denna dans skapades utifrån ett behov av att uttrycka sig. Tangon blev en improvisationsdans där ingenting var bestämt i förväg utan skapades i stunden av de båda lika aktiva dansarna. Det var ingen som bestämde över den andre, så som så lätt förknippas med Tangon idag. Systemet är ett resultat av paret Dinzels trettioåriga forskning om Argentinsk Tango. Deras system finns dokumenterat i böckerna: El Tango una Danza: esa ansiosa búsqueda de la libertad (Tangon en Dans: det intensiva sökandet efter friheten) och Sistema Dinzel de Notación Coreográfica (Dinzel koreografiska beteckningssystem) där det finns noterade över 300 figurer och sekvenser. Med hjälp av manualen byggs dessa figurer upp med olika svårighetsgrad som eleven lätt kan följa under lärarens ledning.

Systemet erbjuder dagens individer, som väljer tangodansen, möjligheter till ett harmonisk utövande som krävs för att tolka den rätt.

Pedagogiken går in på att förberedda och utveckla individens kapacitet att hantera kroppen och muskulaturen både estetiskt och harmoniskt. Det pedagogiska systemet innehåller väl valda övningar som är lämpliga för att utveckla det som krävs för att bli en bra tangodansare.

Övningarna utvecklar gången, balansen, perceptionen, kommunikationen med partnern och de övriga paren i dansrummet, estetiken, m.m. Dessa övningar har möjliggjort arbete med blinda, döva och människor med Downs syndrom.

Dinzelsystemet är också ett sätt att tänka kring tango och dess möjligheter. I Tango finns många beröringspunkter till angränsande ämnen som är värt att utforska. Att dansa tango är också en övning för själen och då blir tango en källa till hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.