Om Ana

Bakom TANGOStudion står Ana Catalán som har undervisat i tangodans sedan 1994. Hon är utbildad tangodanslärare i Dinzelpedagogik och undervisar som sådan sedan 2001.

Ana är också Filial till Dinzel Internacional i Malmö.

Fram till 1998 hade tangon varit en rolig aktivitet i mitt vardagliga liv och det kändes, vid den tidpunkten, som att den hade spelat sin roll i mitt liv. Det var då, under en workshop i Köpenhamn, som jag träffade Gloria och Rodolfo Dinzel. Deras undervisning speglade den vision som de hade om tango.

Där fick jag veta att de hade skapat ett Pedagogiskt System för att lära ut tangodansen och som bär deras namn. De hade även publicerat ett par böcker, resultatet av deras 30 åriga forskning om Tango.

Detta gav mig en helt annan syn än den jag hade haft på den argentinska tangon. Deras vision och djupa kännedom av tangodansen öppnade portarna till en annan dimension. Jag fick inblick i en konkret verksamhet som stämde väl överens med min intuitiva föreställning om tango: en dans där ett par omfamnar varandra i sökandet efter bättre levnadsförhållande; två individer som möts, som talar till varandra, som lyssnar på varandra och som på detta sätt skapar ett dansande samtal – på lika villkor.

Sedan dess har jag rest med jämna mellanrum till Dinzelstudion i Buenos Aires och studerat Dinzelsystemet, SISTEMA DINZEL®.

Jag vill genom min undervisning så troget som möjligt bevara och sprida resultatet av den forskning som Gloria och Rodolfo Dinzel har bedrivit i decennier och som utmynnade i skapandet av Dinzelsystemet.

Jag tycker att ansvaret för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt bevara och sprida tangons innersta väsen åligger oss tangoinstruktörer och pedagoger.

Jag hoppas att jag i min undervisning lyckas leva upp till dessa ambitioner.

Ana har även arbetat som Wellness Coach sedan 2008.